configure: error: cannot find OpenJPEG

Nelissen, B.G.L. B.G.L.Nelissen at umcutrecht.nl
Mon May 19 03:23:28 EDT 2014


The following line fixed my openjpeg error. 
PKG_CONFIG_PATH=/hpc/local/CentOS6/dhl_ec/lib/pkgconfig ./configure --prefix=/hpc/local/CentOS6/dhl_ec

Thanks for your quick response!

On May 19, 2014, at 1:18, Benjamin Gilbert <bgilbert at cs.cmu.edu> wrote:

> On 05/18/2014 09:44 AM, Nelissen, B.G.L. wrote:
>> I want to install openslide on a university linux machine (high
>> performance cluster, HPC) to which I have only ssh acces and no admin
>> rights. The prefix for my installation location is
>> /hpc/local/CentOS6/dhl_ec/. My installation of openslide fails when
>> running a ./configure --prefix=/hpc/local/CentOS6/dhl_ec . It tells me
>> that OpenJPEG can not be found.
>> 
>> I did install OpenJPEG succesfully (no errors during installation)
>> using the same installation location (/hpc/local/CentOS6/dhl_ec).
> 
> You can point configure to your installed OpenJPEG by adding "PKG_CONFIG_PATH=/hpc/local/CentOS6/dhl_ec/lib/pkgconfig" to the configure command line.  configure will read OpenJPEG's pkg-config file in that directory and automatically set CPPFLAGS and LDFLAGS.
> 
> Also, make sure you have OpenJPEG 1.4 or higher, but *not* OpenJPEG 2.x.
> 
> --Benjamin Gilbert
> 


------------------------------------------------------------------------------

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht
ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct
te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch
Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W.
(Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij
de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.

Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.

------------------------------------------------------------------------------

This message may contain confidential information and is intended exclusively
for the addressee. If you receive this message unintentionally, please do not
use the contents but notify the sender immediately by return e-mail. University
Medical Center Utrecht is a legal person by public law and is registered at
the Chamber of Commerce for Midden-Nederland under no. 30244197.

Please consider the environment before printing this e-mail.


More information about the openslide-users mailing list