configure: error: cannot find OpenJPEG

Nelissen, B.G.L. B.G.L.Nelissen at umcutrecht.nl
Sun May 18 09:44:24 EDT 2014


Hi,

I want to install openslide on a university linux machine (high performance cluster, HPC) to which I have only ssh acces and no admin rights. The prefix for my installation location is /hpc/local/CentOS6/dhl_ec/. My installation of openslide fails when running a ./configure --prefix=/hpc/local/CentOS6/dhl_ec . It tells me that OpenJPEG can not be found. 

    checking for OPENJPEG... no
    checking for OpenJPEG (fallback)... configure: error: in `/home/dhl_ec/bnelissen/src/openslide-3.4.0':
    configure: error: cannot find OpenJPEG

I did install OpenJPEG succesfully (no errors during installation) using the same installation location (/hpc/local/CentOS6/dhl_ec).

Furthermore, I have no knowledge about CPPFLAGS and LDFLAGS, but I have read in the same mailing list that I needed to set these. Unfortunately I have no clue on how to do this and it is still without succes.

How can I install openslide and fix my openjpeg problem?

Thanks in advance,
B Nelissen
------------------------------------------------------------------------------

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht
ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct
te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch
Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W.
(Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij
de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.

Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.

------------------------------------------------------------------------------

This message may contain confidential information and is intended exclusively
for the addressee. If you receive this message unintentionally, please do not
use the contents but notify the sender immediately by return e-mail. University
Medical Center Utrecht is a legal person by public law and is registered at
the Chamber of Commerce for Midden-Nederland under no. 30244197.

Please consider the environment before printing this e-mail.


More information about the openslide-users mailing list