* U5 VirusKill * Re:

Owner-info-cyrus owner-info-cyrus at lists.andrew.cmu.edu
Mon Jul 19 13:34:04 EDT 2004


U5 VirusKill 2.3 has modified this mail as it contained a PC-executable attachment.

~ ~ ~ ~ ~

You should probably simply ignore this mail. If you really expected somebody to send you an executable attachment please 
mail back to this person and ask him/her to zip the file first.

Below is given the first 60 lines of the mail that was sent to you with an executable file attached.

As more than 99.999% of executable attachments are viruses, U5 VirusKill 2.3 has deactivated the attachment and truncated the mail.

If you haven't done it yet please read http://www.u5.com/gen/ser/u5vk.htm

Best regards

U5com Co Ltd.
Security Division

~ ~ ~ ~ ~

>Return-Path: <owner-info-cyrus at lists.andrew.cmu.edu>
>Received: from lists2.andrew.cmu.edu (LISTS2.andrew.cmu.edu [128.2.10.216])
>	(using TLSv1 with cipher EDH-RSA-DES-CBC3-SHA (168/168 bits))
>	(No client certificate requested)
>	by www.bizasia.com (Postfix) with ESMTP id E1F096CE117
>	for <sm_os at u5.com>; Mon, 19 Jul 2004 17:34:03 +0000 (GMT)
>Received: (from postman at localhost)
>	by lists2.andrew.cmu.edu (8.12.10/8.12.10) id i6JHNiWU027653
>	for info-cyrus-list; Mon, 19 Jul 2004 13:23:44 -0400
>Received: from flux.net ([65.125.144.222])
>	by lists2.andrew.cmu.edu (8.12.10/8.12.10) with SMTP id i6JHNgu4027640
>	for <info-cyrus at lists.andrew.cmu.edu>; Mon, 19 Jul 2004 13:23:42 -0400
>Date: Mon, 19 Jul 2004 11:24:53 -0700
>To: "Info-cyrus" <info-cyrus at lists.andrew.cmu.edu>
>From: "Owner-info-cyrus" <owner-info-cyrus at lists.andrew.cmu.edu>
>Subject: Re:
>Message-ID: <kjnilseqcalrakmyeiw at lists.andrew.cmu.edu>
>MIME-Version: 1.0
>Content-Type: multipart/mixed;
>        boundary="--------ypfmwqwpymfhbihasaia"
>Sender: owner-info-cyrus at lists.andrew.cmu.edu
>Precedence: bulk
>
>----------ypfmwqwpymfhbihasaia
>Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
>Content-Transfer-Encoding: 7bit
>
><html><body>
>>Screen and Music<br><br>
>
><br>
></body></html>
>
>----------ypfmwqwpymfhbihasaia
>Content-Type: application/octet-stream; name="Music_MP3.exe"
>Content-Transfer-Encoding: base64
>Content-Disposition: attachment; filename="Music_MP3.exe"
>
>TVoAAAEAAAACAAAA//8AAEAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAC0TM0hAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
>AAAAAAAAQAAAAFBFAABMAQUAAAAAAAAAAAAAAAAA4AAPAQsBAAAASAAAAFIAAAAAAAAAwAAA
>ABAAAABgAAAAAEAAABAAAAACAAAEAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAQhkBAAACAAAAAAAAAgAAAAAA
>EAAAEAAAAAAQAAAQAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAVsIAANEAAAAAEAEAQgkAAAAAAAAAAAAA
>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
>AAAAAAAAAAAAAABgAADoAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAEgAAAAAAACqRgAA
>ABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAwAAOAAAAAAAATgwAAABgAAAAAAAAAAAAAAAA
>AAAAAAAAAAAAAEAAAMAANgAAAAAAAJ5CAAAAcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAADA
>AAAAAAAAAAAAUAAAAMAAAABMAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAwC5yc3JjAAAAQgkAAAAQ
>AQBCCQAAAE4AAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAOBg6AEAAADog8QE6AEAAADpXYHt2SFAAOgpAgAA
>6OsI6wLNIP8kJJpmvkdG6AEAAACaWY2VKyJAAOgBAAAAaVhmv01K6OQBAACNUvnoAQAAAOhb
>aMz/4pr/5Gn/pWwkQADp6Ln////rAs0gi8TrAs0ggQAWAAAAD4XJAQAAaegAAAAAWJlqFVqN
>BAJQ6JUBAABmPYbzdAPpjZXNIkAA6IoBAADoAQAAAGmDxASNvfEkQAC5MUgAALp4I++Oigcq
>wSrF9tAqwirG0sDSyDLB9tAyxTLCMsbSwALBAsUCwgLG0sjTwogHR0l10ugBAAAA6IPEBA8L
>6CvSZIsCiyBkjwJYXcOai5VsJEAA6B4BAADoAQAAAMeDxAS7JJAAAGoEaAAwAABTagD/lXAk
>QADoAQAAAOiDxARoAEAAAFNQ6AEAAADpg8QEUI2V8SRAAFLoDgAAAOgBAAAAaYPEBFpeDlbL
>YIt0JCSLfCQo/LKApOhoAAAAc/gryehfAAAAcxorwOhWAAAAcyBBsBDoTAAAABLAc/d1PKrr
>1uhKAAAASeIQ6EAAAADrKKzR6HRwE8nrHJFIweAIrOgqAAAAPQB9AABzCoD8BXMGg/h/dwJB
>QZWLxVaL9yvw86Re65MC0nUFihZGEtLDK8lB6O7///8Tyejn////cvLD6yM2VTk2VTk6VTk2
>VUM2VTk2VQ85NlU5OlU5NlVDNlU5NlUPOSt8JCiJfCQcYcPrAWlYWP/gWVJVjYW/IkAAUCvA
>ZP8wZIkg6wPHhOhRw+sDx4SaWUHr8AAAAAAAAAAAmsIAAAAAAAAAAAAAssIAAJrCAACSwgAA
>AAAAAAAAAAC/wgAAksIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFcMAAAAAAADKwgAA28IAAOrC
---
Cyrus Home Page: http://asg.web.cmu.edu/cyrus
Cyrus Wiki/FAQ: http://cyruswiki.andrew.cmu.edu
List Archives/Info: http://asg.web.cmu.edu/cyrus/mailing-list.html
More information about the Info-cyrus mailing list